Slipping

Hidra Båtforening disponerer et område ved Hidra skole til slipping og båtutsett. Dette annlegget kan både medlemmer og ikke medlemmer benytte. Til større båter opp til ca. 30 fot brukes en solid slipp, i tillegg er det en trailerslipp til bruk for båthengere. 

Ved spørsmål og/eller bruk av slippen kontakt Sigbjørn Loug (90 82 17 55)

Kontaktperson vedrørende båtutsett/båtopptak med lastebil er Ove Nilsen (90 72 79 97).

 
Regler for slipp og båthavn

Hidra Båtforening – H.B.F

 

Kontingent : Hartvig Reistad – mob 38 37 23 95 / 97 78 90 99. 
 

Bruk av trailer slipp m båthenger.

  • For medlemmer i H.B.F – gratis
  • Andre kr 30.- (Penger legges i postkasse v. info tavle )

Båthenger /tilhenger må taes m hjem etter utsett og kan ikke lagres på området.

 

Bestilling av slipping

Alf Bøckman, tlf. 90 54 60 32 eller 38 37 21 78.

 

Brygger H.B.F

  • Flytebrygge ved vannpost er gjestebrygge
  • Flytebrygge m utriggere er faste plasser til båteiere/andelshavere.
  • Fast brygge er for av og på lasting , fylling av vann og lignende.
  • Liten flytebrygge beregnet for utleige. Medlemmer 150 pr døgn/ikke medlemmer 300kr pr døgn. Kontakt Ove Nilsen 


Strøm

Kun for slipp og andelshavere i bryggen .

 

Søppel

Alt søppel i forbindelse med slipping (malingsspann, ruller etc.) kastes ikke i H.B.F s søppeldunker. Dette er spesialavfall.

Ellers samles søppel i H.B.F s søppeldunker på rasteplass.

 

Rasteplass

Rasteplassen hører ikke til båthavna men H.B.F har ansvaret for å holde plassen ryddig.  Det må ikke parkeres slik at  rasteplassen blir stengt.

 

H.B.F oppfordrer brukere til og holde området ryddig slik at vi får ett godt båtmiljø!

 

Styret H.B.F