Båthavna

Hidra båtforening disponerer per idag en båthavn med 18 båtplasser.

Alle medlemmer har mulighet til å sette seg på venteliste til båtplass, og når en blir ledig eller ved en eventuell utvidelse vil en båtplass blir delt ut etter ventelisten og HBF lover og vedtekter.

Båtplassen koster pr. idag:

  • under 3 meter:  24 000 kr
  • under 4 meter:  28 000 kr

Selv om andelshaveren har en båtplass inntil 4 m. kan bryggeleder justere bryggen etter båtens behov for plass.