15-03-2023
HBF båtutsetting 2023
Årets båtutsetting blir lørdag 29. april
Priser for medlemmer i HBF, kr 1400 (Ikke medlem - kr 1700)
(NB! kontant betaling)
Påmelding til Harald Vistnes 92461469 (mob)
Oppdtak på Flisen, HBF Fritun eller Fiskerihavna 
Husk påmelding!
HBF båtutsetting 2023
Årets båtutsetting blir lørdag 29. april
Priser for medlemmer i HBF, kr 1400 (Ikke medlem - kr 1700)
(NB! kontant betaling)
Påmelding til Harald Vistnes 92461469 (mob)
Oppdtak på Flisen, HBF Fritun eller Fiskerihavna 
Husk påmelding!