HBF båtopptak 2022

27-08-2022

Årets båtopptak blir 24. september

Priser for medlemmer i HBF, kr 1400 (Ikke medlem - kr 1700)

(NB! kontant betaling)

Påmelding til Harald Vistnes 92461469 (mob)

Oppdtak på Flisen, HBF Fritun eller Fiskerihavna 

Husk påmelding!