Årets båtutsetting

07-04-2022
Årets båtutsetting blir arrangert av HBF blir lørdag 30. april.
Priser for medlemmer i HBF, kr 1200 (Ikke medlem - kr 1500) - (NB! kontant betaling)
Påmelding til Harald Vistnes 92461469 (mob)
Utsetting på Flisen, HBF Fritun eller Fiskerihavna
Årets båtutsetting blir arrangert av HBF blir lørdag 30. april.

Priser for medlemmer i HBF, kr 1200 (Ikke medlem - kr 1500) - (NB! kontant betaling)

Påmelding til Harald Vistnes 92461469 (mob)

Utsetting på Flisen, HBF Fritun eller Fiskerihavna