Det innkalles til Årsmøte i Hidra Båtforening

Avholdes på kystkultursenteret torsdag 31.3 kl 18.00

Eventuelle forslag leveres styret innen 17.03.22

toreskarpenes@live.no

mob 95975431