Båtutsetting 2021 - 24. april

02-03-2021
Båtopptak 2020 - 26. september
20-08-2020
Husk morgendagen for de som har meldt seg på for opptak av båt. Det er pr. nå påmeldt 7 båter så det går sikkert unna. Sjåfør og bil kommer ut med 9:35 ferja. Vi begynner med Bjørn Egil på Fritun.
Forslag at vi lager rekkefølgeliste med ca tider ved uttak neste år. God ide!
 
 
 
Årets båtopptak blir 26. september
 
Priser for medlemmer i HBF, kr 1200 (Ikke medlem - kr 1500)
 
(NB! kontant betaling)
 
Påmelding til Jan-Eivind E. Larsen
46940019 (mob)
 
Oppdtak på Flisen, HBF Fritun eller Fiskerihavna
Årets båtutsetting blir arrangert av HBF blir lørdag 24.april.
Det ble foreslått å lage "rekkefølge" for uttak. Når alle har meldt sin interesse kan vi sette opp en plan for når sånn ca båten kan bli hentet.
 
Priser for medlemmer i HBF, kr 1200 (Ikke medlem - kr 1500)
 
(NB! kontant betaling)
 
Påmelding til Jan-Eivind E. Larsen 46940019 (mob)
 
Båtutsetting på Flisen, HBF Fritun eller Fiskerihavna